O nás
O nás

Pomáháme dětem z dětských domovů. Chceme přerušit bludný kruh ústavní péče.

Projekt hosti! je aktivitou organizace Děti patří domů, z. s., jejímž posláním je již od roku 2008 podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči v České republice.

Hostitelská péče byla pro nás od začátku působení takovým srdcovým projektem, který dlouhodobě podporujeme a nechceme se ho vzdát, protože v hostitelskou péči věříme. To byl také důvod, proč jsme zpracovali komplexní metodiku pro zájemce i odbornou veřejnost nebo získali akreditaci našich seminářů. Přes to všechno byla hostitelská péče pro ostatní rozsáhlé aktivity vždy tak trošku na okraji.

A tak když nás na sklonku roku 2023 oslovily Zuzka, Katka a Lenka s tím, že chtějí projekt hostitelské péče rozvinout a “šlápnout do něj”, nebylo co řešit. Společně si přejeme, aby každé dítě v ústavní výchově mělo otevřenou cestu k hostitelské péči. Cestu k pozornosti a lásce.

Chceme být podporou pro všechny zúčastněné strany – děti, hostitele, dětské domovy i pracovníky OSPOD, a v případě zájmu jim poskytnout konzultace, sdílení dobré praxe, provázení a pomoc při řešení různých situací. Zprostředkujeme odborný pohled i vlastní zkušenosti s hostitelskou péčí.

Metodika hostitelské péče Stáhnout
Pomáháme dětem z dětských domovů. Chceme přerušit bludný kruh ústavní péče.
Náš tým

Na koho se můžete obrátit

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli otázkou, a to buď přímo na někoho z našeho týmu nebo na generický e-mail: hosti@detipatridomu.cz

Zuzana Larsson
koordinátorka projektu a odborná konzultantka
Kateřina Halászová
odborná konzultantka projektu a koordinátorka fundraisingu
Lenka Kubzová
odborná konzultantka projektu

Naši lektoři

Lukáš Daniš
lektor
Mgr. Klára Kappala
lektorka
Dagmar Zezulová
odborná garantka projektu
Pavla Bažantová
lektorka

Co děláme:

  • školení pro hostitele
  • konzultace pro nové zájemce, dětské domovy, OSPOD
  • poradenství pro přechod z hostitelské péče do pěstounské péče
  • podpůrná skupina hostitelů a dětí v hostitelské péči
  • přednášky a kulaté stoly
  • propagace hostitelské péče s cílem nadchnout pro ní jednotlivce i rodiny, kteří mohou dát dětem lásku, čas i širší obzory
  • pobyty pro děti z dětských domovů a dospělých z řad zájemců o hostitelskou péči, kteří děti obohatí o své zkušenosti a připraví jim zajímavé zážitky
subtitle