Žijeme hostitelskou péčí.

Vzděláváme, provázíme a propojujeme dětské domovy, Orgány sociálně-právní ochrany dětí a hostitele v procesu hostitelské péče, abychom jim dodali odvahu k její realizaci.

Hostitelskou péčí neusilujeme o vytvoření náhradní rodiny, chceme dětem nabídnout možnost prožívat dlouhodobý vztah, který může pokračovat i do dospělosti. Vztah, který jim pomůže najít své pevné místo na světě a společnosti získat plnohodnotného člena.

Více než věci potřebuje vás

Hledá se hostitel! Zn.: spěchá

Hledáme nové hostitele po celé České republice. Dárek k Vánocům potěší, ale váš čas je to, na čem opravdu záleží. Věnujte jeho část dítěti z dětského domova.

To mě zajímá
Hledá se hostitel
subtitle
Podpořte nás

Na osobní zkušenost to ještě není, ale rádi byste nás podpořili?

Nejenže vyhledáváme hostitele, také spravujeme databázi těch současných, tvoříme školení a odborné semináře pro hostitele nynější i budoucí, pořádáme pobyty dospělých a dětí z dětských domovů a snažíme se aktivně přispět ke změně legislativy. K tomu všemu potřebujeme podporu dárců.

Čím víc dáš, tím víc máš.

Co je naším cílem

  • Zvýšit počet dětí v hostitelské péči
  • Poskytnout kvalitní podporu všem zúčastněným stranám
  • Zlepšit informovanost o hostitelské péči
  • Změnit legislativu tak, aby více podporovala hostitelskou péči
subtitle
Seznamte se s hostitelskou péčí osobně

Semináře a vzdělávací akce

Jedním z cílů seminářů je připravit zájemce o hostitelskou péči na situace, které mohou během společného soužití nastat, a to v důsledku neporozumění odlišnému světu dětí v ústavní péči. Pořádáme ale také další akce, například online klub či poradenská okénka. Stačí si vybrat!

Online klub na téma: Hostitelská péče – nejčastější otázkyPro všechny
Online klub na téma: Hostitelská péče – nejčastější otázky
Online klub hostitelské péče, FAQ: nejčastější otázky a odpovědi, aneb Vše co jste chtěli vědět o hostitelce a báli jste se zeptat.
25. 6. 2024 ve 20:00
Online
Seminář pro zájemce o hostitelskou péčiPro zájemce
Seminář pro zájemce o hostitelskou péči
Seminář je zaměřen na představení hostitelské péče a našich zkušeností s ní. Je určen pro všechny, kdo o se o tuto formu podpory dětí zajímají. Udělejte první krok!
21. 9. 2024 9:00–16:00
Korunní 810,Praha
Seminář pro zájemce o hostitelskou péčiPro zájemce
Seminář pro zájemce o hostitelskou péči
Seminář je zaměřen na představení hostitelské péče a našich zkušeností s ní. Je určen pro všechny, kdo o se o tuto formu podpory dětí zajímají. Udělejte první krok!
13. 10. 2024 9:00–16:00
Děti patří domůSvitavy
Seminář pro zájemce o hostitelskou péčiPro zájemce
Seminář pro zájemce o hostitelskou péči
Seminář je zaměřen na představení hostitelské péče a našich zkušeností s ní. Je určen pro všechny, kdo o se o tuto formu podpory dětí zajímají. Udělejte první krok!
9. 11. 2024 9:00–16:00
Korunní 810,Praha
Náš tým

Na koho se můžete obrátit

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli otázkou, a to buď přímo na někoho z našeho týmu nebo na generický e-mail: hosti@detipatridomu.cz

Zuzana Larsson
koordinátorka projektu a odborná konzultantka
Kateřina Halászová
odborná konzultantka projektu a koordinátorka fundraisingu
Lenka Kubzová
odborná konzultantka projektu

Naši lektoři

Lukáš Daniš
lektor
Mgr. Klára Kappala
lektorka
Dagmar Zezulová
odborná garantka projektu
Pavla Bažantová
lektorka
FAQ

Často se ptáte

Chtěl bych se stát hostitelem, jak na to?
Co všechno budu dokládat a kde?

Je třeba zkontaktovat sociální odbor na městském úřadě, oddělení náhradní rodinné péče (NRP), zde sdělit svůj záměr sociální pracovnici a požádat o schválení k hostitelské péči. Budete muset doložit výpis z rejstříku trestů, absolvovat pohovor, návštěvu u vás doma a poté nejspíše alespoň jednorázové psychologické vyšetření. Rozsah požadavků záleží na zvyklostech daného OSPODu. Doba schvalování trvá obvykle dva až tři měsíce. Zároveň velmi doporučujeme projít naším seminářem pro zájemce o hostitelskou péči. Více informací naleznete na hostitelskapece.cz

Mohu si vybrat konkrétní dítě?

Hostitelská péče probíhá velmi často jako spontánní. Lidé, kteří se v rámci své práce či zájmové činnosti stýkají s dětmi z DD, si některé dítě oblíbí a začnou ho navštěvovat, psát mu nebo telefonovat. Odtud je potom již jenom krůček k realizace HP. Druhým typem je plánovaná HP, kdy se o tuto možnost zajímají lidé, kteří neznají žádné konkrétní dítě z DD. V tomto případě je potřeba sladit možnosti a nabídku hostitelů s potřebami dětí a vhodné dítě pro HP vytipovat s pomocí zaměstnanců DD.

Do hostitelské péče jsou vhodné děti, které mají objektivně nižší šanci dostat se do náhradní rodinné péče a jsou dlouhodobě umístěny v ústavu. Jedná se tak především o děti staršího věku, cca 10 let a více, kterých je v DD nejvíce, ale není to pravidlem. Starší děti již dokáží mít na HP náhled, dokáží porozumět limitům HP a mít reálná očekávání. U dětí mladších 10 let je velké riziko rychlého připoutání se k hostiteli a hůře se vysvětluje, že se jedná jen o nárazové návštěvy. Děti mladší 7 let věku nejsou pro hostitelství vhodné. Častá změna prostředí jim neprospívá, přičemž rozumové zpracování „návštěv“ je velmi omezené. Mohou se pak objevovat noční děsy, pomočování či jiné potíže. Pro takto malé děti je stěžejní aktivně hledat vhodnou pěstounskou rodinu. Mohou se však vyskytnout i případy mladších dětí, zvláště dětí s nějakým hendikepem, minoritního etnika nebo z velké sourozenecké skupiny, kterou soud nechce rozdělit, kde může být hostitelská péče přínosem i navzdory nižšímu věku. Přesto však doporučujeme HP realizovat až u dětí od osmi let. Zájemcům o HP u mladších dětí doporučujeme spíše zapojit se v dětském domově jako dobrovolník a dítě pravidelně navštěvovat v jeho prostředí.

Jak často se mám s dítětem vídat?

Frekvence návštěv závisí na možnostech hostitele, přání dítěte a režimu dětského domova. Důležité je, aby hostitel měl své možnosti dopředu zhodnocené a věděl, co nabízí. Je možné brát dítě na pobyt například 1x za čtvrt roku na víkend a týden o prázdninách. Stejně tak může dítě docházet k hostiteli na každý víkend.

Je také možné brát si dítě pouze na školní prázdniny a po zbytek roku zůstat v telefonickém či jiném kontaktu. Možné jsou také odpolední návštěvy dítěte (i během týdne), případně pouze jednodenní výlety, s tím, že večer dítě vždy přivezete do DD zpět. Vše samozřejmě také závisí na domluvě s dětským domovem. Například DD může mít zájem, aby dítě bylo přítomno na dlouhodobě plánované akci DD či plánované akci rodinné skupiny, v níž dítě vyrůstá. Vždy je důležitá domluva a vzájemné si vycházení si vstříc. Celkově při plánované HP je vhodnější ze začátku dojíždět na návštěvu častěji (např. jednou za 2-3 týdny, třeba jen na půlden), aby se všichni seznámili a poté vše přizpůsobit možnostem všech zúčastněných stran. Naopak u spontánní HP např. u vedoucího tábora může jít jen o jeden týden/víkend v roce, jestliže hostitel bydlí velmi daleko. Všechny formy kontaktu mají svůj význam.

Jak je to s náklady?

Hostitelská péče je po finanční stránce plně v kompetenci hostitele. Nevzniká zde žádný nárok na finanční přispění od státu. Také je dobré vědět, že dítě může být díky pobytu u hostitele kráceno dětským domovem na výši jeho kapesného. To se vypočítává jako poměrná část dnů, jež dítě strávilo daný měsíc v zařízení, tzn. pokud bylo o víkendu u vás, může se mu krátit kapesné o dané dva dny (zda ano či ne rozhoduje dané zařízení a jeho zvyklosti).

Musím si dítě brát domů a seznamovat ho s rodinou?

Po dobrém vzájemném seznámení je možné začít uvažovat nad tzv. víkendovou propustkou z DD, kterou dítěti musí schválit jeho sociální pracovnice. Je třeba napsat oficiální žádost o pobyt dítěte u vás. Žádost je nutné doručit obvykle 14 dní před plánovaným pobytem sociální pracovnici dítěte nebo dětskému domovu (praxe je v různých krajích různá), Teprve když je žádost schválena a propustka vydána, můžete si pro dítě přijet a užívat si společného času. Zároveň to vůbec není nutné, dítě si nemusíte brát domů, HP může být "projektem" jednoho člena rodiny a může čas s dítětem trávit mimo rodinné prostředí. Zároveň možnost náhledu na fungující rodinu je pro dítě z dětského domova nenahraditelná.

Jak dlouho dopředu si musím o návštěvy žádat?

Konkrétní podmínky návštěv je potřeba přizpůsobit podmínkám a zvyklostem dětského domova. V DD často bývají různé akce, které jsou plánovány dlouho dopředu, a kterých by se dítě chtělo zúčastnit. Doporučujeme proto harmonogram návštěv plánovat raději dopředu. Na druhé straně se může stát, že dojde k nečekané změně a návštěvu je potřeba schválit rychle. Naše zkušenost je taková, že u dlouhodobě probíhající HP, která dítěti prospívá, nebývá s rychlým schválením návštěvy obvykle žádný problém.

Jakou nesu za dítě během návštěv zodpovědnost?

Po dobu návštěvy přebíráte za dítě plnou zodpovědnost. Součástí propustky je i telefonní kontakt na pracovníka DD, který dítě zná a je po dobu návštěvy v dosahu telefonu. Pokud se tedy stane cokoliv mimořádného, je nutné okamžitě telefonicky informovat pracovníka DD a domluvit se na dalším postupu.

Co když se během návštěvy něco stane a já si nebudu vědět rady?

Součástí přípravy k HP jsou i informace o deprivaci a o tom, že děti mohou upoutávat pozornost nejrůznějšími způsoby, manipulovat s informacemi, fabulovat, apod. Dobrá vzájemná spolupráce a důvěra mezi pracovníky DD a hostiteli je důležitá pro předcházení podobným nedorozuměním. Pro hostitele je k dispozici poradenství, které poskytuje organizace Děti patří domů, z. s.

Co když se dítě nebude chtít vrátit do DD nebo pro něj budou návraty emočně náročné?

Většina dětí, pro které je HP vhodná, je ve věku, kdy samy chtějí spolurozhodovat o svém životě a volném čase. Nejsou zvyklé na respektující přístup, rodiče, úřady i soudy o nich rozhodují často proti jejich vůli, a mít možnost navázat vztah s dospělými, kteří budou přihlížet k jejich přání, je pro ni nová zkušenost. Je proto důležité již od počátku jednat s dětmi otevřeně a vysvětlit jim, že se jedná pouze o návštěvy. Přesto se může stát, že návraty do DD pro ně budou těžší než si dokázaly představit. V takovém případě je vhodné otevřít toto téma s dítětem, zeptat se ho, co by mu pomohlo, aby návrat do DD byl přirozenou součástí návštěvy, případně co byste pro to mohli udělat vy sami. Současně doporučujeme udržet vlastní hranice, nenechat se vmanipulovat do pozice “kdybyste mě opravdu měli rádi, tak uděláte to, co chci já”. V konkrétní situaci, se kterou si nebudete vědět rady, můžete využít nabídky poradenství.

Jak postupovat, kdybychom chtěli, aby už u nás dítě mohlo zůstat?

Pro většinu dětí v DD není jednoduché najít náhradní rodinu (věk, etnikum) a hostitelství je dobrou alternativou pro možnost vybudování dlouhodobé citové vazby. Může být dobrým základem pro vytvoření důvěry dítěte v dospělou osobu a v některých případech může přerůst až v pěstounskou péči. Pokud tedy hostitelé naváží vztah s konkrétním dítětem či dospívajícím a tento vztah je oboustranně pozitivní a přínosný, je možné zažádat o svěření dítěte do pěstounské péče (PP). Žádost o zrušení ústavní výchovy a svěření dítěte do PP se podává přímo k soudu dle trvalého bydliště dítěte.

Rádi bychom projekt podpořili, ale momentálně nemůžeme nabídnout svůj čas.

Pokud je váš čas omezený, je možné se realizovat v dětském domově jako dobrovolník. Jestliže ani tato možnost pro vás není momentálně proveditelná a rádi byste tento projekt podpořili alespoň z povzdálí, můžete přispět finančně na aktivity spojené s provázením hostitelů a dětí na bankovní účet číslo 2100552338/2010. Také šíření myšlenky hostitelství pro děti z dětských domovů může výrazně napomoci – možná je ve vašem okolí někdo, kdo by se rád stal hostitelem, má pro to předpoklady i kapacitu, ale dosud o této možnosti neví. Sdílením našich webových stránek na sociálních sítích zvýšíte pravděpodobnost, že se o možnosti HP dozví větší počet lidí, kteří mají volné místo u stolu.

Děkujeme

Nadace O2
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Darujme
Asociace Dítě a rodina
Friends of Via
Giving Tuesday
Školící středisko Hejduk
Hledáme rodiče
Koalice nevládek pardubicka
Letní dům
Nadace rozvoje občanské společnosti
Město Svitavy
Nadační fond Tesco
Nadační fond Veolia

S kým spolupracujeme

Dobrá rodina
Dobrá rodina dobrarodina.cz
Spoluživot
Spoluživot spoluzivot.cz
Krok domů
Krok domů krokdomu.cz